×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 1,393 articles on World Trigger Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  World Trigger Wiki

  The full staff of the Anime.

  Position Name  

  Series Director

  Mitsuru Hongo (ep 1-48)
  Kouji Ogawa (ep 49-73)
  Morio Hatano (Season 2-3)

  Series Composition

  Hiroyuki Yoshino (ep 1-48, Season 2-3)
  Sakimoto Sakai (ep 49−73)

  Script

  Hiroyuki Yoshino
  Natsuko Takahashi
  Yuuichi Nomura

  Storyboard

  Hiroyuki Kakudō
  Jun Kamiya
  Ken Koyama
  Mitsuru Hongo
  Shigeru Ueda
  Takeshi Mori

  Screenplay

  Hiroyuki Yoshino
  Yūichi Nomura
  Natsuko Takahashi
  Masahiro Yokotani
  Masahiro Yokotani

  Episode Director

  Hiroyuki Kakudou
  Jun Kamiya
  Ken Koyama
  Mana Uchiyama
  Mitsuru Hongo
  Shigeru Ueda

  Unit Director

  Mitsuru Hongo

  Music

  Kenji Kawai

  Character Design

  Hitomi Tsuruta
  Toshihisa Kaiya

  Chief Animation Director

  Hitomi Tsuruta
  Toshihisa Kaiya

  Animation Director

  Chuuichi Iguchi
  Eisaku Inoue
  Hitomi Tsuruta
  Kazuyuki Kobayashi
  Masahiro Naoi
  Toshihisa Kaiya
  Yasuhiro Namatame
  Youichi Ohnishi
  Yuuji Hakamada

  CGI Director

  Yasuhiro Kato

  Background Art

  Ken Arai

  Digital Art

  Azuma Kobayashi
  Chiaki Kumakura
  Ryota Watanabe
  Takahiro Soejima
  Tomoko Shima
  Yū Hamanaka
  Yuuko Okumura

  Key Animation

  Atsuko Ueda
  Atsushi Komatsu
  Aya Aso
  Ayumi Ichinose
  Cesar de Leon
  Haruka Iida
  Haruki Miura
  Hideki Araki
  Hiromi Ariga
  Hirotaka Nii
  Hiroyuki Hojo
  Kanoko Nakamura
  Katsumi Hiroe
  Keiichi Ishida
  Kenji Kuroyanagi
  Kiichi Takaoka
  Konomi Satō
  Kouichi Sugitani
  Mariko Inagaki
  Marvin Mendoza
  Masato Nishikawa
  Mika Hironaka
  Mitsuaki Yoshida
  Miyako Kamiya
  Mizue Ogawa
  Motoki Kurihara
  Nagisa Sekiguchi
  Nanako Ninomiya
  Naoko Hayashi
  Natsuko Suzuki
  Nobuhiro Masuda
  Nozomi Ushijima
  Reiko Saito
  Rie Aoki
  Rie Kaneko
  Riko Tanaka
  Sachiko Tsuji
  Satoru Motoyoshi
  Sayumi Yokoyama
  Shōya Matsumaru
  Takashi Nashizawa
  Takayuki Manaka
  Takenori Tsukuma
  Tomohiro Matsumaru
  Tomokazu Gunji
  Tōru Akiba
  Toru Yoshida
  Toshihisa Kaiya
  Tsutomu Shibuya
  Yasuhiko Ōyama
  Yasuhiro Namatame
  Yoshimi Iwata
  Yoshitaka Katou
  Yuichi Nakazawa
  Yuka Koichi
  Yūko Ebara
  Yusuke Adachi
  Yuuji Hakamada

  Monitor Graphics

  Shingo Kobayashi

  Photography

  Kenji Takehara
  Masayuki Iwata
  Masumi Usa
  Shintaro Sakai
  Yohei Konishi

  Theme Song Performance

  AAA (OP 2)
  Fantastic Youth (ED 2)
  Kami wa Saikoro wo Furanai (OP 5, ED 1)
  Pile (OP 3)
  Sonar Pocket (OP 1)
  TOMORROW X TOGETHER (OP 4)

  Animation Production

  Toei Animation

  Backgrounds

  Bihou, Inc.

  CG Production Assistance

  IKIF+

  Digital Paint

  AI
  Asahi Production
  Big Owl
  Buyu
  GALLOP
  Kagura
  PEACE
  Studio μ
  Toei Animation Philippines
  Triple A
  VISTA

  In-Between Animation

  AI
  Asahi Production
  Big Owl
  Buyu
  GALLOP
  Kagura
  PEACE
  Studio μ
  Toei Animation Philippines
  Triple A
  VISTA

  Key Animation

  Asahi Production
  Big Owl
  GALLOP
  HEBARAKI
  Kino Production

  Production

  Toei Animation
  TV Asahi

  Production Coordination

  Toei Company, Ltd.

  Navigation

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • Discoballdust • 6 days ago
 • Discoballdust • 6 days ago
 • Tragedys End Editor • 7 days ago
 • Oobr20 • 8 days ago
 • Welcome to WorldTriggerWiki.com!

  We have completed moving the wiki here from FANDOM. This is the wiki that will be maintained and updated in the future (more information). Enjoy your stay!


  If you would like to get involved, or if you have questions or feedback, check out the Community Portal.

  Happy Birthday!

  May 29

  Yutaka Kashio

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.