×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 1,387 articles on World Trigger Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  World Trigger Wiki

  Character stats revealed in Border Briefing File and manga.

  Border[edit source]

  Combatants[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Masafumi Shinoda 7 14 9 7 10 3 10 2 62
  Takumi Rindō 9 10 10 6 8 6 9 7 65
  Kyōko Sawamura 6 7 9 7 7 3 6 2 47
  Raizō Terashima 7 9 6 7 10 2 3 2 46
  Tsukihiko Amō 9 9 9 7 9 5 2 4 54
  Kei Tachikawa 6 14 9 8 8 2 7 2 56
  Kōhei Izumi 12 8 10 5 9 5 3 4 56
  Takeru Yuiga 5 3 4 4 4 4 1 1 26
  Shinji Fuyushima 8 4 10 3 8 4 5 10 52
  Isami Tōma 6 9 7 4 13 10 2 2 53
  Sōya Kazama 6 9 8 9 9 1 9 8 59
  Ryō Utagawa 6 7 9 8 8 3 4 8 53
  Shirō Kikuchihara 8 7 7 8 8 1 4 8 51
  Shun Midorikawa 5 9 6 11 7 1 3 2 44
  Jun Arashiyama 7 7 9 7 8 4 8 4 54
  Ai Kitora 4 8 7 8 9 3 6 4 49
  Mitsuru Tokieda 7 7 9 7 8 4 4 2 48
  Ken Satori 6 8 6 5 9 8 2 4 48
  Nozomi Kako 9 8 5 7 8 4 6 7 54
  Futaba Kuroe 6 8 5 10 6 2 1 6 44
  Shūji Miwa 6 8 8 7 9 3 6 5 52
  Yōsuke Yoneya 4 8 8 9 9 2 4 4 48
  Tōru Narasaka 6 9 7 5 12 12 4 1 56
  Shōhei Kodera 6 6 7 4 9 8 6 1 47
  Reiji Kizaki 11 9 10 7 9 7 8 5 66
  Kirie Konami 6 13 7 10 9 3 4 3 55
  Kyōsuke Karasuma 7 8 8 7 8 4 6 5 53
  Yūichi Jin 7 10 15 7 9 1 7 3 59
  Yūichi Jin
  (Black Trigger)
  37 24 18 7 9 10 7 8 120
  Masataka Ninomiya 14 12 7 6 8 6 7 2 62
  Sumiharu Inukai 8 8 7 7 8 4 5 2 49
  Shinnosuke Tsuji 6 7 9 7 8 2 5 2 46
  Mirai Hatohara 8 1 8 4 14 10 2 4 51
  Osamu Mikumo 2 3 4 4 5 4 6 4 33
  Yūma Kuga 7 9 8 10 8 2 5 4 53
  Chika Amatori 38 2 5 3 6 8 1 1 64
  Hyuse 18
  Masato Kageura 7 12 5 7 9 2 4 5 51
  Yuzuru Ema 6 8 6 5 10 9 2 1 47
  Hiro Kitazoe 9 7 7 5 7 6 4 3 48
  Satoshi Mizukami 5
  Kōji Oki 7
  Kai Minamisawa 8
  Yutaka Kashio 5
  Haruaki Azuma 7 8 11 5 10 10 10 5 66
  Noboru Koarai 4 7 6 8 6 2 2 2 37
  Tsuneyuki Okudera 5 6 6 8 7 2 3 2 39
  Rei Nasu 7 8 6 8 8 4 5 4 50
  Yūko Kumagai 5 6 8 7 8 3 4 2 43
  Akane Hiura 5 7 5 5 8 7 3 2 42
  Takuma Yuba 7 10 5 7 9 2.5 5 2 47.5
  Tatsuya Kuruma 6 5 6 5 7 4 6 3 42
  Kō Murakami 7 9 10 7 9 2 5 3 52
  Taichi Betsuyaku 5 6 4 5 7 7 2 2 38
  Tetsuji Arafune 6 8 8 5 8 7 5 5 52
  Atsushi Hokari 7 7 8 5 8 8 3 6 51
  Yoshito Hanzaki 5 6 8 4 11 11 1 5 51
  Yōko Katori 6 9 6 8 7 3 5 2 46
  Yūta Miura 5 6 6 8 6 2 2 3 38
  Rokurō Wakamura 6 6 7 6 7 4 3 3 42
  Kōtarō Suwa 6 9 6 7 7 3 5 2 45
  Daichi Tsutsumi 7 8 7 7 7 3 4 2 45
  Hisato Sasamori 5 6 7 7 6 2 3 5 41
  Kuniharu Kakizaki 7 7 7 7 7 4 6 2 47
  Fumika Teruya 7 6 7 6 8 4 5 2 45
  Kotarō Tomoe 5 7 5 8 6 2 3 2 38
  Yūichirō Yoshizato 6 5 6 5 6 4 6 3 41
  Hidetaka Kitazoe 5 4 4 5 4 4 2 3 31
  Hanao Tsukimi 6 5 5 5 4 2 3 4 34
  Makoto Chano 6 6 4 5 4 3 4 1 33
  Itsuki Fujisawa 6 5 6 5 5 3 3 1 34
  Keizō Mamiya 6 6 3 5 4 4 5 3 36
  Mitsuya Koinuma 5 5 5 4 4 4 3 3 33
  Minoru Hata 5 6 3 5 5 4 3 3 34
  Izuho Natsume 5 6 4 6 4 6 2 1 34
  Teruteru Kōda 6 6 5 5 5 4 5 3 39
  Hidehide Hinoe 5 4 6 6 5 1 4 3 34
  Fumifumi Saotome 6 6 4 5 5 4 3 3 36

  Battle Simulation Exercise - Unit Parameters[edit source]

  Name Reference Action Tokens Trion Attack Defense Evasion Support Technique
  Kōji Oki Chapter 214[1] 15 8 6 5 7 6 8
  Yōko Katori Chapter 214[1] 16 6 9 6 8 6 7
  Osamu Mikumo Chapter 214[1] 13 2 3 4 4 5 6
  Satoshi Mizukami Chapter 220[2] 14 5 6 7
  Tetsuji Arafune Chapter 220[2] 15 8 8
  Yutaka Kashio Chapter 220[2] 5 6 7 7
  Fumika Teruya Chapter 220[2] 6 6 7
  Ai Kitora Chapter 224[3] 4 8 6 7 7 9
  Chika Amatori Chapter 232[4] 12? 25 2 4? 3

  Operators[edit source]

  Note: The Total for Operator stats does not include their Trion Count, presumably because it does not affect how well they operate their squad.

  Name
  Trion
  Mechanical Operation
  Data Analysis
  Parallel Processing
  Tactics
  Command
  Total
  Yuu Kunichika 1 10 8 9 7 6 40
  Kaho Mikami 2 8 8 9 7 6 38
  Haruka Ayatsuji 2 8 8 8 7 7 38
  Ren Tsukimi 4 7 7 7 8 9 38
  Shiori Usami 1 10 8 7 7 7 39
  Aki Hiyami 2 7 8 8 7 7 37
  Hikari Nire 5 7 7 8 7 6 35
  Mako Hitomi 3 8 8 7 6 7 36
  Sayoko Shiki 7 9 7 7 7 5 35
  Yuka Kon 3 6 8 7 7 7 35
  Rin Kagami 2 8 7 6 7 6 34
  Hana Somei 2 8 7 5 7 7 34
  Rui Osano 4 7 6 9 6 6 34
  Madoka Ui 2 7 7 8 5 6 33
  Rika Rokuta 3 3
  Sakurako Taketomi 3 7 7 7 6 5 32
  Asuka Asagiri 5 6 6 7 7 5 31
  Megumi Tokura 5 6 6 6 5 5 28
  Aoi Kusumoto 4 7 6 6 5 6 30

  Neighbor[edit source]

  Aftokrator[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Hyuse 18 12 24 13 9 4 6 10 96
  Hyrein 40 18 28 7 8 7 10 5 123
  Enedora 41 15 24 7 8 4 5 18 122
  Mira 36 9 25 20 8 6 5 12 121
  Ranbanein 25 20 8 15 8 9 7 2 94
  Viza 58 32 16 7 14 7 8 4 146

  Galopoula[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Gatlin 10 13 9 6 10 5 9 4 66
  Koskero 9 8 10 7 10 3 8 6 61
  Wen Sō 6 9 8 9 9 2 7 7 57
  Reghindetz 7 8 6 8 7 4 5 5 50
  Orkan 8 9 9 7 9 4 8 4 58
  Yomi 8 3 9 5 9 1 6 10 51

  Civilians[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Yōtarō Rindō 7 1 1 2 2 1 5 3 22

  References[edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 214 (p. 7).
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 220 (p. 6).
  3. World Trigger MangaChapter 224 (p. 4)
  4. World Trigger MangaChapter 232 (p. 9)
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • Desk gun • 18 hours ago
 • Desk gun • 18 hours ago
 • Desk gun • 1 day ago
 • Desk gun • 1 day ago
 • Welcome to WorldTriggerWiki.com!

  We have completed moving the wiki here from FANDOM. This is the wiki that will be maintained and updated in the future (more information). Enjoy your stay!


  If you would like to get involved, or if you have questions or feedback, check out the Community Portal.

  Sexiest Gunner?
  Yuba (50%)
  {{PLURAL:5|one vote|5 votes}}
  Suwa (30%)
  {{PLURAL:3|one vote|3 votes}}
  Wakamura (0%)
  {{PLURAL:0|one vote|0 votes}}
  Inukai (20%)
  {{PLURAL:2|one vote|2 votes}}
  (based on {{PLURAL:10|one vote|10 votes}})
  Created {{PLURAL:64|one day|64 days}} ago
  Past poll results
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.